نام محصول قیمت فروش ویژه قیمت عادی
بیتا 22 فندار | Bita 22 Sealed 8690000 9070000
بیتا ۲۴ فندار | Bita 24 Sealed 9050000 9410000
بیتا 26 فندار | Bita 26 Sealed 9390000 9780000
پارما ۲۴ دیجیتال | Parma 24rsi Digital 11635000
پارما 26 دیجیتال | Parma 26 rsi Digita 12000000 12050000
پرلاپرو ۲۴ فن دار | Perla Pro 24 Rsi 13130000
پرلاپرو ۲۸ فن دار | Perla Pro ۲۸ Rsi 13680000
پرلاپرو 32 فن دار | Perla Pro 32 Rsi 14600000 14650000
ام ۲۴ فندار | M 24 ff 9500000 10000000
ام ۲۸ فندار | M ۲۸ ff 10700000 11000000
ال ۲۴ فندار | L 24 ff 14500000 15000000
ال 28 فندار | L 28 ff 15500000 16000000
ال 36 فندار | L 36 ff 16500000 17000000
اکو ۲۲ فندار | ECO 22 ff 8500000 9000000
اکو 24 فندار | ECO 24 ff 9500000 10000000
آبگرمکن دیواری B3115 2950000 3050000
آبگرمکن دیواری B3315 if 4100000 4200000
آبگرمکن دیواری B3318 if 4532000
آبگرمکن دیواری B4115 Turbo 2944000
آبگرمکن دیواری B4118 Turbo 3307000
آبگرمکن دیواری B4318if Turbo 4438000
کولر گازی جنرال گلد 12000 مدل Platinum 12700000
کولر گازی جنرال گلد 1۸000 مدل Platinum 169000000
کولر گازی جنرال گلد 24000 مدل Platinum
کولر گازی زانتی ۲۴۰۰۰ مدل ZMSA-24H 20000000
کولر گازی زانتی 12000 مدل ZMSA-12H 10000000
کولر گازی زانتی 18000 مدل ZMSA-18H 16000000
کولر گازی اینورتر گرین 9000 مدل GWS-H09P1T1A 180400000
کولر گازی اینورتر گرین 12000 مدل GWS-H12P1T1A 191400000
کولر گازی اینورتر گرین 18000 مدل GWS-H18P1T1A 24090000
کولر گازی اینورتر گرین 24000 مدل GWS-H24P1T1A 31240000
کولر گازی جنرال گلد 30000 مدل VITALLY 20000000
رادیاتور پنلی سپاهان 60 سانت 780000 830000
رادیاتور پنلی سپاهان 80 سانت 1040000 1100000
رادیاتور پنلی سپاهان 100 سانت 1300000 1350000
رادیاتور پنلی سپاهان 120 سانت 1560000 1650000
رادیاتور پنلی سپاهان 140 سانت 1820000 1890000
رادیاتور پنلی سپاهان 160 سانت 2080000 2170000